Varning för älg

45 kr

Ett vägmärke på varning för älg

Beskrivning

Ett tygmärke som visar en trafikskylt med varning för älgar skulle bestå av en bild eller representation av en älg med texten “Älgvarning” eller “Varning för älgar” nära den. Märket kan vara i färgerna svart, vitt och rött för att uppmärksamma på faran. Märket skulle placeras på en lätt synlig plats på tyget, som exempelvis på bröstet på en jacka eller på en ryggsäck. Märket är tänkt att varna och uppmärksamma personer som befinner sig på vägar eller stigar där älgar är vanliga och där det finns risk för kollision med dem.

Ytterligare information

Color

Blue